Oscar Hillmann

Advokat och delägare

Oscar Hillmann tog sin juristexamen vid Lunds universitet 2016. Han har erfarenhet från andra advokatbyråer inom affärs- och humanjuridik och sedan våren 2020 arbetar Oscar på Advokatbyrån Thomas Bodström. Oscar blev ledamot i advokatsamfundet år 2019.

Utöver sitt arbete på advokatbyrån är han Advokatsamfundets representant i Brottsoffermyndighetens referensgrupp för att genomföra kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende.

INRIKTNING:
Brottmål, socialrätt, familjerätt med inriktning på vårdnad, boende och umgänge samt migrationsrätt.

SPRÅK: 
Svenska, engelska, franska