Oscar Hillmann

Advokat

Oscar Hillmann tog sin juristexamen vid Lunds universitet 2016. Han har erfarenhet från andra advokatbyråer inom affärs- och humanjuridik och sedan våren 2020 arbetar Oscar på Advokatbyrån Thomas Bodström.

Utöver sitt arbete på advokatbyrån är han Advokatsamfundets representant i Brottsoffermyndighetens referensgrupp för att genomföra kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, socialrätt (LVU, LVM och LRV), familjerätt med inriktning på vårdnad, boende och umgänge samt migrationsrätt.

SPRÅK: 
Svenska, engelska, franska

KONTAKT: 
oscar.hillmann@advbyra.se