Pernilla Bussman

Advokat

Pernilla Bussman studerade juridik vid Stockholms universitet och tog examen 2016. Efter avslutade studier arbetade hon på AE Nyströms Advokatbyrå. Pernilla blev advokat i april 2020. Sedan januari 2021 jobbar Pernilla på Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT LRV) och familjerätt.

SPRÅK: 
Svenska och engelska

KONTAKT: 
pernilla.bussman@advbyra.se