Rebecca Vinsa Mueller

Advokat

Rebecca Vinsa Mueller tog sin jur. kand. 2018. Under studietiden arbetade hon som domstolshandläggare på Attunda- och Uppsala tingsrätt samt var engagerad i Uppsala tjej- och transjour. Efter studierna arbetade hon under tio månader på Uppsala kvinnojour.

Mellan november 2018 och juni 2020 arbetade Rebecca på Advokatfirman Tiberg & Co. Sedan juli 2020 arbetar hon på Advokatbyrån Thomas Bodström. Rebecca blev ledamot i advokatsamfundet år 2021.

Rebecca samarbetar med ett flertal kvinnojourer och har erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld i nära relation. Hon är jourjurist på Uppsala tjej- och transjour och på Kvinnojouren Blåklockan Gävle. Rebecca föreläser också på juristprogrammet i Uppsala på fördjupningskursen Våld i nära relation.

Rebecca har genomgått utbildning som medlare i familjemål och åtar sig uppdrag som medlare från såväl tingsrätter som privatpersoner.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt inklusive uppdrag som medlare och socialrätt

SPRÅK: 
Svenska och engelska.