Thomas Bodström Advokat

Thomas Bodström

Advokat

Thomas Bodström studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 1990.

Han arbetade som biträdande jurist och advokat på Advokatfirman Sju Advokater åren 1990-1996. Han var med som delägare och startade Stockholms Advokatbyrå 1996.

Under åren 2000-2006 var han Justitieminister. Från 2006 till 2010 var han Justitieutskottets ordförande.

Åren 2007–2014 drev han och Claes Borgström tillsammans Borgström & Bodström Advokatbyrå.

Sedan hösten 2014 driver han Advokatbyrån Thomas Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska

KONTAKT:
thomas.bodstrom@advbyra.se