Victoria Larsson

Jurist

Victoria Larsson tog juristexamen vid Lunds universitet år 2020. Efter examen genomförde hon notarietjänstgöring samt arbetade som beredningsjurist vid Alingsås tingsrätt.

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska