Victoria Landén

Jurist

Juristexamen vid Lunds universitet

Notarietjänstgöring samt beredningsjurist vid Alingsås tingsrätt

INRIKTNING:
Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska