Zebastian Coleman

Advokat

Zebastian studerade juridik vid Stockholms universitet och tog examen våren 2018. Inom ramen för juristprogrammet studerade han även vid Fundação Getulio Vargas i Rio de Janeiro, Brasilien.

Efter examen arbetade Zebastian som biträdande jurist och advokat på Advokatfirman HUNDRA.

Inträdde i Advokatsamfundet år 2021.

INRIKTNING:
Brottmål, socialrätt, familjerätt och migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska